skiss_9244_tunn.jpg
 

Vi löser det!

 

Så – vad behöver ni hjälp med?

Vi utvecklar affärs- och kassasystem med fokus på behoven hos små och medelstora företag. Det har vi gjort i mer än 30 år nu. Våra kunder driver verksamheter av vitt skilda slag och därför är våra lösningar också olika.  En del är generiska – det finns ju behov som de flesta företag har gemensamt – andra unika för specifika företag eller branscher. Vår grundtanke är enkel och gäller för alla våra kunders behov eller problem:
Vi löser det. På enklast och smidigast möjliga sätt.

JobOffice har blivit grunden i vår verksamhet.
— Per Mivér , Linnégatan 2
Med JobOffice har vi kunnat växa i snabbare takt.
— Fredrik Mattson, Pinchos Restauranger
skiss_9263.jpg

Behöver du hjälp?